הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך
להשארת פרטים לחץ כאן

הזמנה לתרום

הינך מוזמן/ת לתרום לעמותת ידיד לחינוך
לתרומה לחץ כאן

איך משפיעה פעילותם של מתנדבי העמותה על איכות חייהם?

"שמחה להמשיך בתחום בו עסקתי ולהרגיש שאני עדיין מועילה" - מחקר שנערך ע"י ד"ר עירית דיאמנט

בשנת הלימודים תשע"ו נעשה ב"ידיד לחינוך" מחקר הערכה על ידי ד"ר עירית דיאמנט.המחקר בדק את השפעת פעילותם של מתנדבי הארגון על איכות חייהם, התרומה והמשמעות שהם חשים בה, המעורבות החברתית והשייכות.

ממצאיו העיקריים של המחקר:

נוחיות פיסית ונפשית - המתנדבים חשים מוכלים במידה רבה, בעיקר על ידי בעלי תפקיד בארגון, אך גם על ידי צוותי בתי הספר. כמחציתם מרוצים מהתנאים של הסביבה הפיסית בה הם מתנדבים. מתנדבים בעלי עבר במערכת החינוך ומתנדבים בעלי וותק רב יותר בארגון, מרוצים יותר.

רווחת המתנדבים –רובם המוחלט של המשיבים חשים כי ההתנדבות תורמת לתחושת החיוניות שלהם, הם רואים בהתנדבות מקום לתרומה ולהיתרמות, ועצם ההתנדבות מעניקה לרובם תחושת משמעות. המשיבים חשים כי עצם ההתנדבות מזכה אותם בהערכה קודם כל בקרב בני משפחתם, אך גם בהערכה של הצוות. האינטראקציה שלהם עם התלמידים והקירבה אליהם, השינוי שהם חשים שהם תורמים לו, הקניית ערכים לדור הצעיר, הקשר שנוצר בינהם, תורמים לתחושות אלה. נקודות אלה משפיעות גם על הפחתת תחושת הבדידות של חלק מהמתנדבים. קשר משמעותי נוצר גם בין המתנדבים לבין צוות המורים.

המתנדבים נתרמים בפן הקוגניטיבי כיון שהם נתקלים באתגרים שעליהם להתמודד עימם, עובדה המאפשרת להם התפתחות וצמיחה. גם אם חלקם עדיין חווים תחושת בדידות, הרי שההתנדבות מאפשרת להם להרחיב את המעגל החברתי.

ניתן להתחיל ולזהות קשר בין המינוחים בהם בוחרים המתנדבים. אט אט מתגלה שפה משותפת לארגון, ערכים משותפים, שכל החברות והחברים בה מקרינים כלפי חוץ. מהדברים משתקפת תרבות ארגונית הנוצרת ב'ידיד לחינוך'.

דוגמאות מוחשיות לנאמר מעלה, ניתן לקרוא במשפטים הבאים:

אני קמה בבוקר עם שמחה בלב....תחושה של 'להיות משמעותי' ומוערך

ההתנדבות מאפשרת לי להרגיש חיוני ונמרץ. יום חדש עם אתגר

האפשרות לתרום, לעזור ולהשפיע על הדור הצעיר

סיפוק אישי שהצלחתי להעביר משהו משמעותי שחשוב לי

הקשר האישי עם הילדים והצוות