הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך
להשארת פרטים לחץ כאן

הזמנה לתרום

הינך מוזמן/ת לתרום לעמותת ידיד לחינוך
לתרומה לחץ כאן

רק בתי ספר שבהם ספרנים מתנדבים של "ידיד לחינוך" זכו למענק בסך 2000 ש"ח ממשרד החינוך להעשרת כל ספרייה

מתנדבים בספריות בתי הספר הוא נושא מתפתח ב"ידיד לחינוך". 166 בתי ספר בארץ זוכים לספרנים מתנדבים של העמותה. לאחרונה, רק אותם בתי ספר בהם פועלים מתנדבי "ידיד לחינוך" בספריות, זכו למענק של 2000 שקלים ממשרד החינוך לרכישת ספרים להעשרת הספרייה הבית ספרית. 
במכתב שהתקבל בעמותה מטעמה של הגב' שושי שלומי, הממונה על הספריות במשרד החינוך, נאמר: "המענק ניתן לאור המלצת המדריכה המחוזית לספריות בתי ספר, ולאור שיתוף הפעולה עם 'ידיד לחינוך' ושילוב מתנדבים הפועלים בספריית ביה"ס.
אנו רואים ערך ייחודי ורב בשילוב מתנדבים גימלאים, המעניקים מנסיון חייהם וידיעותיהם לתלמידים בפעילות הספרייה.
מענק זה ניתן כדי להרחיב את פעילות הספרייה בבית הספר ועל מנת לקדם התנדבות משמעותית של מתנדבי 'ידיד לחינוך' בספריה.

השנה גם נבנה תפקיד חדש לנושא הספריות ב"ידיד לחינוך": מתנדבי מטה אזוריים בתחום זה. התפקיד נועד לעזור למנהלי האזורים והרכזים למנף את הספריות בבתי הספר, בין השאר, יצירת העשרות והשתלמויות, וגיוס ומיצוב של הנושא. שלושה רכזי ספריות אזוריים מובילים עד עתה את התחום באזורם במחוזות ברוש, אלון והדס. בגומא מובילה את הנושא מנהלת האזור.

מן הראוי להזכיר שוב את תרומתה של קרן גוטסמן לפעילות הספריות בהם פועלים מתנדבי "ידיד לחינוך" בארץ. לאחרונה, ביקרו בבאר שבע נציג קרן גוטסמן בארץ פרופ' דוד הרמן ומר בוב גוטסמן, נציג הקרן המשפחתית התורמת לפעילות. הביקור התבטא בארוע מיוחד בביה"ס "רכסים", בו נטלו חלק התלמידים, הצוות החינוכי ומנהלת המחלקה לחינוך יסודי בעיר, הגב' דינה דוד.

מתנדבי הספריות עוברים השתלמויות בספרות ילדים ובה הם מקבלים כלים המיועדים לעזור למתנדב לבחור ולהמליץ על ספרים. ובהם התאמה של הספר לגיל הילד, הרחבת עולם הידע גם בנושא האיורים, וכן התייחסות למשפחה ולמגדר בספרות זו.