הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך
להשארת פרטים לחץ כאן

הזמנה לתרום

הינך מוזמן/ת לתרום לעמותת ידיד לחינוך
לתרומה לחץ כאן

יעילות דפי עבודה

קבוצת המתנדבים בדקה ודנה ביעילות דפי העבודה שהוכנו בקבוצה במהלך השנה

ביום 16.12.12 התקיים מפגש מתנדבי ידיד לחינוך בעפולה.

קבוצת המתנדבים בדקה ודנה ביעילות דפי העבודה  שהוכנו בקבוצה במהלך השנה שחלפה ורוכזו בקלסר מיוחד.דפי העבודה הם בנושאים שונים: מציאת דרך במבוך- לפיתוח מיומנות ההתמצאות והכיוון, גילוי דמות או חפץ באמצעות חבור קו בין נקודה לנקודה כאשר הנקודות מסומנות במספרים סודרים – לפיתוח מיומנות המנייה בחשבון, שאלות טריוויה המתייחסות לידע כללי ולנושאי הלמידה בכיתות השונות,  משחקי חשבון, משחקי לשון ועוד.
כל מתנדב קיבל קלסר ובו כל דפי העבודה.
המתנדבים  היו אמורים לצלם, כל אחד בבית הספר בו הוא מתנדב, את הדפים ולעבוד יחד עם התלמידים המונח
ים על ידם.
לאחר דיון ממצא הגיעו המתנדבים למסקנה כי שדפי העבודה יפי
ם וחביבים אלא שיש שני מכשולים עיקריים בדרך הפעלה זו: המורות מעדיפות שהעבודה עם התלמידים תהיה רק בנושאים הנלמדים באותה עת בכיתה, וכן יש בעיה תקציבית, לכל מורה מוקצה מספר תצלומים שנתי, כך שאין באפשרותה לצלם דפים מעבר לתקציב זה.גם התקבלה ההצעה שרק בבתי ספר, שבהם אפשר לצלם, המתנדבים יתנו את דפי העבודה, שהפעילות בהם דומה לפעילויות שבמדורי הילדים בעיתונים, לתלמידים והם יעבדו בהם בבית.