הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך

כתבה שהתפרסמה במקומון: "ידיעות חולון" עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ז