הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך
להשארת פרטים לחץ כאן

הזמנה לתרום

הינך מוזמן/ת לתרום לעמותת ידיד לחינוך
לתרומה לחץ כאן

מתנדבים חדשים, אתם לא לבד, יש לכם לווי והדרכה צמודים

מתנדבים חדשים מצטרפים ל "ידיד לחינוך" לאורך שנת הפעילות והם באים ממגוון רחב של תחומי דעת. חלקם מצטרפים לישובים חדשים וחלקם לישוביים ותיקים. בעמותה נבנתה תוכנית הדרכה ולווי למתנדבים חדשים בישוב ותיק, בנוסף לתכניות הקיימות.

מדובר בתהליך שיקנה למתנדב החדש ידע וכלים לפני ותוך כדי פעילותו בבית הספר עם התלמידים, והוא ממוקד בשלושת החודשים הראשונים לפעילותו ב"ידיד לחינוך". בתום תקופה זו נמשך תהליך הליווי יחד עם כל קבוצת המתנדבים הישובית.

התהליך מפגיש את המתנדב החדש ומפעיל אותו עם הרכז הישובי של העמותה, ראש הצוות בבית הספר, מתנדב ותיק בעמותה, וכן עם אשת הקשר ומורה מטעם בית הספר בו הוא מתחיל להתנדב.

במפגשים מתוודע המתנדב לרציונאל של "ידיד לחינוך", מטרותיה של העמותה ודרכי פעולתה. ניתנת עזרה ועצה בזהוי יכולותיו של המתנדב בעבודתו עם הילדים. וניתן מענה לשאלות ולבטים.

המתנדב עורך הכירות עם בית הספר יחד עם נציגי העמותה, וכמובן שנערך גם תאום ציפיות בית ספרי ופגישה בין המורה בכתה לבין המתנדב שבו מסוכמות דרכי התקשורת ביניהם וקבלת המידע הרלוונטי על חומר הלימוד והתלמידים שעימם יעבוד.

בתיק הרציונל שמקבל כל מתנדב, יש בין השאר גם מילון מושגים בית ספרי, דף קשר ועוד.

אם בית הספר לא מוצא שיבוץ מתאים למתנדב, התהליך מתנהל מול בית ספר נוסף.

יש לציין כי "ידיד לחינוך" מקיימת באופן קבוע מפגשים עם כלל המתנדבים, ותיקים כחדשים - כל אחד בבית ספרו.