הזמנה להתנדב

הינך מוזמן/ת להצטרף למשפחת המתנדבים של ידיד לחינוך

תומכים ושותפים

                          קרן גוטסמן                                                                                           
            The gottesman Foundation                                                        

                                                                                                                                
                      קרן גלנקור לחינוך ולרווחה

The Glencore Society for Welfare and Education